دکتر سیدمحمداسماعیل تقوی

متخصص طب کار
ساری
شماره نظام پزشکی : 118354

01133372995
سار ی بلوار دانشگاه پایین تر از حوزه هنری پلاک 49

تخصص طب کار دکترای حرفه‌ای پزشکی