دکتر سیدماجد مرتضوی

متخصص اندودانتیکس
سمنان
شماره نظام پزشکی : 125569

02333348143
مطب: باغ فردوس نبش فرعی 26 مجتمع فردوس ط2واحد13