دکتر سیدعلیرضا میرجوادی

فوق تخصص عفونی کودکان
رشت
شماره نظام پزشکی : 43251

01333229597
رشت خیابان طالقانی روبروی بیمارستان فامیلی ساختمان بیستون طبقه3

مدارک تحصیلی فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی