دکتر سیدرضا مدرس موسوی بهبهانی

فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
اهواز
شماره نظام پزشکی : 47653

06133368490
اهواز _کیانپارس_پهلوان شرقی_مجتمع صدرا_طبقه اول _دکتر موسوی