دکتر سیدبهمن قادریان

فوق تخصص غدد
اهواز
شماره نظام پزشکی : 63236

06133387175
کیانپارس، فلکه سوم، نبش خیابان میهن غربی، برج پزشکی اهواز، طبقه 4