دکتر سیدامیرحسین موسوی

متخصص اطفال، کودکان و نوزادان
گرگان
شماره نظام پزشکی : 46259

01732367511
گرگان، عدالت 31، ساختمان دکتر طعنه، طبقه 2