دکتر سیدابراهیم منصوری نژاد

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
کرمان
شماره نظام پزشکی : 61928

03433222250
کرمان بیمارستان افضلی پور- بخش کودکان

فوق تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی کودکان) تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی