دکتر سیاوش فاضلیان

متخصص تغذیه
شهرکرد
شماره نظام پزشکی : ت-3310

03832223930
شهرکرد، خیابان 12 محرم شمالی، بالاتر از چهارراه فصیحی، خیابان دکتر حسینی، ساختمان پردیس، طبقه ی دوم