دکتر سیدعباس بنانی

فوق تخصص جراحی کودکان
شیراز
شماره نظام پزشکی : 18787

07132306306
خیابان زند- ساختمان نگین طبقه 3