دکتر سوده هوشمندی

فوق تخصص قلب کودکان
سمنان
شماره نظام پزشکی : 128747

02333460066
بلوار مصطفی خمینی (ره) -روبروی چهارصد دستگاه- مرکزآموزشی درمانی امیرالمومنین

سوده هوشمندی هستم متخصص کودکان و نوجوانان و فوق تخصص قلب کودکان از دانشگاه شهید رجایی تهران عضو هیات علمی دانشگاه هیات علمی دانشگاه پزشک نمونه سال ۱۴۰۱ متخصص اطفال و کودکان.فوق تخصص قلب اطفال