دکتر سهیل ستاری

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
اصفهان
شماره نظام پزشکی : 77794

03132206496
اصفهان شمس آبادی جنب ام آر آی ساختمان هزاره

مدارک تحصیلی تخصص پزشکی فیزیکی و توان‌بخشی دکترای حرفه‌ای پزشکی