دکتر سمیه بابائی

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
اراک
شماره نظام پزشکی : 129607

08633124995
خیابان شهید شیرودی - ساختمان پاستور - طبقه ٦ - واحد ١٦