دکتر سمیه انوش

متخصص دندانپزشکی کودکان
اردبیل
شماره نظام پزشکی : 110867

04533236383
اردبیل، منطقه: 1، میدان ورزش کوچه عارف نبش عارف6 ساختمان عارف طبقه3،

تخصص دندانپزشکی کودکان دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی