دکتر سمیرا حاجی صادقی

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
قم
شماره نظام پزشکی : 130428

02537700094
خ شهید لواسانی - دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم