دکتر سمانه دژبان وش

پزشک خانواده
مشهد
شماره نظام پزشکی : 135314

09026542494
مشهد ، بین کوهسنگی ۵ و ۷