دکتر سمانه آقازاده

متخصص دندانپزشکی کودکان
کرج
شماره نظام پزشکی : 128461

09352274382
کرج مهرشهر بلوار ارم بن بست رز ساختمان رز ( سالیان) طبقه ۴ واحد ‌۲۴

مدارک تحصیلی تخصص دندانپزشکی کودکان دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی