دکتر سعید رضائی

متخصص پزشکی ورزشی
زنجان
شماره نظام پزشکی : 101111

09306965996
زنجان، آب بر، طارم آب بر خ امام بعدازمیدان فرمانداری پلاک 1536 طبقه همکف