دکتر سعید جلیلوند

فیزیوتراپی
قزوین
شماره نظام پزشکی : ف-6628

02833235766
قزوین، چهارراه خیام، بوعلی شرقی، طبقه فوقانی آزمایشگاه دی، طبقه 2، واحد 4، فیزیوتراپی حکمت نوین