دکتر سعید احتشامی

فلوشیپ جراحی ستون فقرات
ساری
شماره نظام پزشکی : 22093

01133323923
خ فرهنگ-مجتمع شهریار 3-ط2