دکتر سعیده آذری یام

فوق تخصص عفونی
تبریز
شماره نظام پزشکی : 109453

04135523302
تبریز خیابان ۱۷شهریور جدید نرسیده به چهارراه باغشمال ساختمان آپادانا طبقه ۶

تخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری دکترای حرفه‌ای پزشکی