دکتر سعید طرلان

فوق تخصص جراحی کودکان
قزوین
شماره نظام پزشکی : ۲۸۰۸۷

02833323456
خیابان فردوسی شمالی -جنب بیمارستان دهخدا - ساختمان پزشکان دهخدا - طبقه اول