دکتر سجاد پیشه ور

کار درمانی
شیراز
شماره نظام پزشکی : ک-د-2925

09392024636
شیراز، میدان قصرالدشت(مترو)، انتهای کوچه99قصرالدشت (مقربی)، فرعی راست، ابتدای کوچه 34، وکلا(ایمان شمالی/همت)