دکتر سالومه حیدری

طب اورژانس
اصفهان
شماره نظام پزشکی : 128573

03131322948
اصفهان، چهار باغ بالا، ابتدا شریعتی شرقی، مجتمع شریعتی، طبقه اول واحد 14