دکتر زهرا فتاحی

متخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
اصفهان
شماره نظام پزشکی : 41869

03136662104
خیابان چهارباغ بالا-جنب مجتمع پارک-مجتمع گلستان-واحد3