دکتر زهرا صفری

متخصص پزشکی ورزشی
تبریز
شماره نظام پزشکی : 133135

04133277485
ولیعصر _پروین اعتصامی شرقی _ مابین فلکه شهریار و اعتصامی _ کوچه اکبر زمانی _ پلاک ٣١ _ طبقه سوم