دکتر زهرا رفیقی

متخصص تغذیه
قم
شماره نظام پزشکی : ت-3163

02537746448
صفائیه- ساختمان پزشکان پویا