دکتر زهرا رضوی

فوق تخصص غدد
همدان
شماره نظام پزشکی : 28152

08138251057
آرمگاه بوعلی اول بلوار خواجه رشید جنب کوچه پروین - ساختمان 60 - طبقه اول