دکتر زهرا دیلمی

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
شیراز
شماره نظام پزشکی : 84841

07132271815
چهار راه باغ تخت به سمت اطلسی-جنب بانک ملی-ساختمان حافظ-طبقه اول