دکتر زهرا حسینی سمنانی

شنوایی سنجی
کرج
شماره نظام پزشکی : ش-835

02632285171
کرج، خیابان بهشتی، چهارراه طالقانی، به سمت میدان شهدا، بعد از زیر گذر سمت چپ، برج آرین، طبقه 11، واحد 31