دکتر زهرا جعفری

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
ساری
شماره نظام پزشکی : 132203

01133305093
ساری خ فرهنگ-شهریار 3

تخصص دندانپزشکی ترمیمی دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی