دکتر زهرا ابراهیمونددیبازر

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
تبریز
شماره نظام پزشکی : 119362

04133343011
خیابان آزادی جنب پمپ بنزین مارالان بهاران ط 3 واحد 11