دکتر زهرا آذربایجانی

متخصص دندانپزشکی کودکان
قزوین
شماره نظام پزشکی : 150770

02833239451
قزوین خیابان خیام جنوبی نرسیده به سه راه خیام کوچه تعهدی ساختمان پزشکان تریتا طبقه اول واحد ٤

مدارک تحصیلی تخصص دندانپزشکی کودکان دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی