دکتر روزبه شکری

گفتار درمانی
تبریز
شماره نظام پزشکی : گ-1547

04133809343
تبریز، بلوار شادمان(رجایی شهر به سمت ویلاشهر)، نبش چراغ راهنمایی، نبش کوچه شب بو