دکتر رضیه السادات طباطبائی

فلوشیپ طب مادر و جنین
یزد
شماره نظام پزشکی : 79327

03531380999
یزد - میدان اطلسی ، بلوار دانشگاه،200 متر مانده به چهارراه پژوهش