دکتر رضا نعمتی

متخصص بیمار‌های مغز و اعصاب
بوشهر
شماره نظام پزشکی : 106998

07733551633
بوشهر، خیابان سنگی، ساختمان پزشکان پارس، روبروی یگان ویژه سابق، ساختمان پزشکان پارس، طبقه اول، واحد 11