دکتر رضا نجفی

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان
ایلام
شماره نظام پزشکی : 78666

08433336928
ایلام - خیابان سعدی جنوبی - کوچه پشت اورژانس قدیم امام خمینی - کوچه ادیب - جنب مرکز تصویر برداری کسری

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی کودکان) تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی