دکتر رضا ملکی

متخصص بیماری های دهان و فک و صورت
ایلام
شماره نظام پزشکی : 141248

09183434851
ایلام، بلوار شهرداری، دانشجو، بلوار پژوهش