دکتر رضا فرخ سرشت

فوق تخصص روماتولوژی
بندرعباس
شماره نظام پزشکی : 60960

07632237602
بندرعباس خیابان سید جمال الدین اسدآبادی ساختمان پزشکان پارسیان

مدارک تحصیلی فوق تخصص بیماری‌های روماتولوژی تخصص بیماری‌های داخلی دکترای حرفه‌ای پزشکی