دکتر رضا شمشیربند

متخصص اطفال، کودکان و نوزادان
ساری
شماره نظام پزشکی : 82369

01133201155
محل کار: بلوار طالقانی نبش باغ سنگ ساختمان نگین