دکتر رضا باقری

فوق تخصص جراحی قفسه صدری
مشهد
شماره نظام پزشکی : 48820

05138469839
کوهسنگی 7- ساختمان فراز- طبقه 4- واحد 402