دکتر رضا اسدزاده

فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)
ایلام
شماره نظام پزشکی : 78668

08433362594
ایلام خیابان سعدی

مدارک تحصیلی فوق تخصص بیماری‌های کلیه بزرگسالان (نفرولوژی بزرگسالان) تخصص بیماری‌های داخلی دکترای حرفه‌ای پزشکی