دکتر راضیه آیتی

فوق تخصص غدد
بیرجند
شماره نظام پزشکی : 79095

09157901706
بیرجند، خیابان طالقانی، نبش طالقانی 18، ساختمان بینا، طبقه 2