دکتر رؤیا سلیمی

متخصص بیماری‌های قلب و عروق
زنجان
شماره نظام پزشکی : 64485

02433231395
سعدی وسط-س فارابی