دکتر داود وهاب زاده

متخصص تغذیه
ایلام
شماره نظام پزشکی : ت-3116

08432227126
ایلام- بلوار دانشجو- روبروی دانشگاه پیام نور- طبقه فوقانی شیرین عسل