دکتر دارا احمدی

متخصص بیماری‌های قلب و عروق
سنندج
شماره نظام پزشکی : 19522

08733236966
خیابان پاسداران کوچه نیکان ساختمان نیکان واحد 13