دکتر خسرو شفقی

متخصص تغذیه
مشهد
شماره نظام پزشکی : ت-8307

05138441135
خیابان احمدآباد، خیابان پرستار، نرسیده به پرستار 1 ، ساختمان پورسینا، طبقه 2، واحد 12