دکتر خدیجه حق شناس سرخکلائی

فوق تخصص غدد
ساری
شماره نظام پزشکی : 108939

09304092363
ساری، خیابان امیرمازندرانی، میدان کارگر ، ساختمان پزشکان الف