دکتر حمید محمدجعفری

فوق تخصص کلیه کودکان
ساری
شماره نظام پزشکی : 37036

01133343010
ساری بیمارستان بوعلی سینا

فوق تخصص بیماری‌های کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان) تخصص بیماری‌های کودکان دکترای حرفه‌ای پزشکی