دکتر حمید سعیدی ساعدی

تخصص پرتودرمانی (رادیوتراپی)
رشت
شماره نظام پزشکی : ۷۶۴۲۶

01333759662
گلسار ، گلباغ نماز ، بعد از فروشگاه سناتور ، کلینیک رادیوتراپی انکولوژی گیلان

هر روز به غیر از پنجشنبه و جمعه، ساعت 3 به بعد