دکتر حمید حبوباتی

متخصص جراحی مغز و اعصاب
یزد
شماره نظام پزشکی : 97149

03537336500
یزد، بلوار طالقانی، بعد از آزمایشگاه مرکزی، کوچه شهید زمانی، ساختمان آراد همکف